Recuperar la Cabra Catalana…..

  • Autòctona i documentada des del segle XIV 

  • És l'objectiu en aquest 2024 

  • Des d'ARCA, pastors i pastores 

  • Primeres 93 arriben a finca a Gandesa 

  • Obre noves generacions de pastors i pastores 

  • Rejovenir el sector 

  • Afavorir el relleu agrari

La cabra catalana és una antiga raça de cabres pròpia de Catalunya, sobretot de les comarques pirinenques, que ja és documentada amb aquest nom al segle XIV. La competència que exerciren altres races va provocar que aquesta quasi s'extingís cap a mitjan segle XX. Ara i amb la voluntat d’impulsar el relleu agrari de la zona, l’espai test agrari de Gandesa comença la seva activitat ramadera perseguint un triple objectiu: la recuperació de la raça autòctona de Cabra Catalana, la prevenció d’incendis amb pastura i la producció de carn de cabrit.

L’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya té la funció de coordinar els actors que permeten tirar endavant l’espai test agrari de Gandesa, entitats indispensables pel desenvolupament de la iniciativa.

Els espais test agraris són dispositius d’innovació social i emprenedoria, que permeten la incorporació de nous pagesos al sector, facilitant-los accés a la terra, instal·lacions i formació per testejar el seu projecte empresarial.

L’espai test agrari de Gandesa ja compta amb el bestiar per posar en funcionament la seva activitat ramadera a partir d’aquest mes de juliol. Amb l’arribada a la finca de les 93 cabres de raça Cabra Catalana -90 femelles i 3 mascles-, l’emprenedora, ramadera i pastora Vanessa Salvador ha iniciat l’activitat en aquest espai especialitzat en ramaderia extensiva de cabrum i silvopastura (pràctica de combinar forestació i pasturatge d'animals), impulsant així el relleu agrari de la zona, la principal missió dels espais test agraris.

L’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA) ha tingut un paper destacable, coordinant i acompanyant els actors locals i del sector agroalimentari, que permeten tirar endavant l’espai test agrari de Gandesa, unes entitats indispensables pel desenvolupament de la iniciativa.

La finalitat d’aquest espai test agrari és donar resposta a les noves generacions de pastors i pastores que es volen incorporar al sector primari a través de la recuperació de l’activitat agrària del municipi, per tal de fomentar el relleu generacional agrari. Un desafiament que es presenta dins el repte “Sistema Agroalimentari”, que contempla l’Agenda Rural de Catalunya, un pilar de treball clau per ARCA, que servirà per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país, desplegant diverses accions que hi donin resposta i que s’han d’executar durant els pròxims anys.

Gandesa i la recuperació de la cabra catalana

Marc González, coordinador d’ARCA i responsable de l’acompanyament a l’espai test agrari de Gandesa, considera que iniciatives com aquesta són “una eina important per fomentar les noves incorporacions agràries i així, rejovenir el sector i, per tant, afavorir el relleu agrari”.

Des d’ARCA s’han mantingut nombroses sessions de treball amb els actors del territori interessats en l’impuls del sector agroalimentari a través d’aquest projecte. Així, l’entitat s’ha encarregat d’acompanyar els actors implicats en la governança de l’espai test agrari. Per una banda, l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, que és la titular de l’explotació on es desenvolupa el projecte i s’encarrega de l’acompanyament legal.

Per altra banda, l’Ajuntament de Gandesa, que actua a escala local amb l’equipament de l’espai, posant a disposició la finca on es desenvolupa l’activitat, entre d’altres. També estan vinculats a aquesta iniciativa el Consell Comarcal de la Terra Alta i el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS).

ARCA ha treballat en la cerca i la consecució de finançament de l’espai test agrari de Gandesa, unes inversions econòmiques que han fet possible tirar-lo endavant el projecte i que han estat gràcies al Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT), Pobles Vius i Actius; al Grup Operatiu Xarxa d’Espais Test Agraris (GO RETA); i a la Diputació de Tarragona, entre d’altres.

El triple objectiu de l’espai test agrari de Gandesa

Així doncs, des d’aquest espai test agrari s’està treballant per assolir un triple objectiu: la recuperació de la raça ancestral i autòctona de Cabra Catalana, una raça molt productiva; la producció de carn de cabrit i la prevenció d’incendis amb el pasturatge.

Salvador va ser la persona seleccionada en la convocatòria que es va obrir a finals del 2023, per cobrir una plaça i realitzar el test d’activitat ramadera en aquest espai, complint uns requisits, drets i deures específics. El gener passat, es va posar a disposició de l’emprenedora una finca adequada per la pastura del bestiar, un corral i els materials i eines necessàries per a la gestió quotidiana de l’explotació. Des d’aleshores, Salvador, exalumna de l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, ha estat treballant en el pla de negoci i l’equipament de l’espai per iniciar l’activitat ramadera aquest estiu.

Amb l’arribada del bestiar a finals del mes de juny, s’inicia l’activitat ramadera a la finca, i la pastora ha començat a treballar per assolir els seus objectius. “A curt termini vull treballar el vincle entre les cabres i els gossos, per fer que les pastures siguin molt agradables”, afirma.

Un altre aspecte clau de l’espai test agrari de Gandesa és la gestió forestal, en un context com l’actual, d’emergència climàtica. A través de la pastura es disminueix el combustible forestal, que en cas d’incendi, fa més difícil la propagació del foc. La protecció del medi ambient també és un factor important de la iniciativa. Es tracta d’un projecte de ramaderia sostenible, ja que a través de la pastura hi ha un aprofitament dels recursos naturals i un augment de la fertilitat del sòl.

Gandesa i la recuperació de la cabra catalana

Els espais com a eina estratègica d’incorporació al sector agrari

Els espais test agraris sorgeixen de la necessitat de donar suport a les noves generacions que es volen incorporar al món agrari i troben múltiples barreres, com l’accés a la terra i al crèdit, falta d’experiència pràctica o desconeixement de xarxes al territori que facilitin l’aterratge al sector. A la vegada, també donen resposta a la falta de relleu generacional existent a les empreses agràries familiars.

Els espais test agraris, doncs, tenen la voluntat de facilitar el procés d’incorporació progressiva de pagesos i pageses al sector, tot minimitzant el risc que suposa emprendre en l’àmbit agrari. Durant el test d’activitat, els emprenedors poden testejar el seu projecte agrari, adaptar-lo al llarg del temps i posar a prova les seves pròpies capacitats i competències amb autonomia, tot facilitant una incorporació agrària més sòlida i amb majors garanties de continuïtat.

Marc González d’ARCA apunta que “els espais test agraris són dispositius d’innovació social, que donen resposta a reptes que fins ara no han estat resolts, a través de la relació i cooperació entre actors del territori”. Per a fer això, els espais test agraris compleixen tres funcions: ofereixen suport legal, faciliten un suport físic per desenvolupar l’activitat, i recolzen a la persona emprenedora en tot el seu procés d’incorporació. Un acompanyament integral des d’un inici que l’ha convertit en una eina innovadora per ajudar a revertir la tendència actual de la falta de relleu generacional.

Actualment, a Catalunya hi ha 5 espais test agraris en funcionament arreu del territori, i 5 espais test agraris que es troben en les etapes finals de preparació i planificació, i que es preveu la seva posada en marxa en els pròxims mesos.

Gandesa i la recuperació de la cabra catalana

Imatge-portada: Ramat de cabres catalanes /Associació de Pastors de la Cabra Catalana (APCC)
Fonts i Imatges; ARCA-Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya