El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït.

El lloc web capital2020.cat, tots els seus continguts, incloent-hi els texts, imatges, vídeos, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de grup i projecte Capital2020 o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús al portal. Tot aquest material esta a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Cap part dels materials disponibles en els llocs web de Capital2020 pot copiar-se, fotocopiar, reproduir-se, o reduir-se a cap mitjà electrònic o forma llegible per màquina o mitjà audiovisual, en la seva totalitat o en part, sense el consentiment previ per escrit de Capital2020. Es prohibeix qualsevol altra reproducció en qualsevol manera sense el permís de Capital2020. Està prohibida la distribució amb fins comercials.

Les sol·licituds escrites de reimpressió o un altre permís s'han d'enviar per correu electrònic mitjançant el formulari de contacte d’aquesta pàgina.

CAPITAL2020 posseeix els drets de marca registrada en els noms i logotips dels seus continguts, esdeveniments i activitats. Tot ús de la marca ha de complir amb la llei de marques aplicable.

A menys que tingui un acord de llicència per escrit, no estan autoritzats a utilitzar el logotip de CAPITAL2020 o formes estilitzades com marca prominent, d'una manera que pugui suggerir una afiliació o que sembli que CAPITAL2020 ho recolza.

Les entitats sense ànim de lucre autoritzades a utilitzar el logotip de Capital2020, ho hauran de fer mantenint proporcions i colors. Per establir links d'enllaç des de l'entitat amb Capital2020, tant lloc web, bloc, o des de xarxes socials, aquests hauran de ser directament a www.capital2020.cat mantenint visualment el botó amb el logotip establert en totes les pautes i restriccions.

Si fa referència a CAPITAL2020, ha de tenir la mateixa mida proporcional, font i format de text normal que el seu context, llevat que s'hagi atorgat un permís escrit específic.

L'ús d'aquesta web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Capital2020 es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de www.capital2020.cat, així com també l'oferta de continguts, serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Queda prohibit el difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, masclistes, ofensius, de apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

Propietat intel·lectual i industrial

Diaris electrònics, revistes i altres llocs de caràcter comercial que estiguin interessats en utilitzar aquests arxius, hauran de demanar el consentiment exprés de Capital2020.

Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de www.capital2020.cat que no sigui autoritzat i que no citi expressament la font.

Normes d'ús

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de Capital2020 sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Capital2020 o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Capital2020 no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda a la web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicats.

Protecció de dades

Capital2020 donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L'usuari de capital2020.cat dona el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la Capital2020 a incorporar les dades que facilita per aquest mitja als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment de la web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari de www.capital2020.cat que facilita dades de caràcter personal resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa Capital2020 els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocopia del seu D.N.I., davant el Registre de la Capital2020.

Capital2020t podrà utilitzar 'galetes' per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari per les seves pàgines. Les galetes s'associen exclusivament a un usuari anònim i el seu ordinador i no contindran referencies que permetin deduir dades personals de l'usuari. Per a més informació sobre la política de “galetes” de Capital2020 es pot visitar des de aquest enllaç.

Seguretat de les comunicacions

Capital2020 adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant capital2020.cat, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Exempció de responsabilitats pel funcionament del lloc web

Capital2020 disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat això no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes al lloc web, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de xarxes de cable o telefòniques o sobrecarregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Capital2020.

Capital2020 vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis, però no en pot donar garanties, quan la incidència es degui a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Exempció de responsabilitats per l'ús del lloc web

L'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté www.capital2020.cat és responsabilitat només de l'usuari. Capital2020 no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest ús.

Capital2020 no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris de www.capital2020.cat en els espais de participació ni de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest projecte.

Espais oberts als usuaris

Els comentaris a les notícies, els fòrums i les enquestes de Capital2020.cat són espais oberts a la participació dels usuaris. L'objectiu és fomentar el debat sobre qüestions d'actualitat i/o d’interès.

Per a participar, els usuaris han de seguir les normes d'ús dels espais de participació. Capital2020 es reserva el dret a eliminar aquells missatges que no respectin aquestes normes i la possibilitat de vetar l'accés a aquells usuaris que les ignorin sistemàticament.

Normes de participació

Les opinions són dels internautes, no pas de Capital2020. Els comentaris han de mantenir l'educació i el respecte als altres. No s'admeten comentaris que vulnerin la legislació vigent.

Capital2020 es reserva el dret a eliminar els comentaris, missatges o continguts que no s'atenguin a aquestes normes.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els possibles conflictes relatius a www.capital2020.cat es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents.

Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.