Per conèixer millor el planeta Terra...

  • Tenim quatre estacions

  • El nostre planeta gira en un eix de 23.5 graus

  • El gel i el canvi climàtic

Molta gent creu que les estacions estan dictades per la proximitat de la Terra al Sol, però això no és així. És la inclinació de la Terra, no la seva proximitat al Sol, la que influeix en les nostres estacions.

Les quatre estacions de la Terra

Aquests mapes ens permeten visualitzar les estacions de la Terra, i hem de saber que segons la temperatura canvia l'impacte dels nivells de gel a l'Àrtic, així com la vegetació més àmplia. També hi ha que destaca que la coberta del núvol i la llum solar que rep cada hemisferi durant tot l'any també els modifica.

Per què la Terra està encallada?

Perque la Terra te estacions A diferència d'alguns dels planetes que es troben completament rectes i giren perpendicularment, la Terra gira en un eix de 23,5 graus.

Però per què? Una teoria comunament acceptada entre la comunitat científica és la hipòtesi de l'impacte gegant. Segons aquesta teoria, un objecte celeste anomenat Teia va xocar amb la Terra fa molts anys, quan el planeta encara estava formant-se.
Aquesta col·lisió no només va colpejar la Terra en la seva posició inclinada, alguns creuen que la pols i les restes d'aquest impacte van acabar formant la nostra lluna.

La teoria del gran impacte (Big Whack o Big Splash) és la teoria científica més acceptada per a explicar la formació de la Lluna, que postula que es va originar com a resultat d'una col·lisió entre la jove Terra i un protoplaneta de la grandària de Mart, que rep el nom de Teia (o Theia) El nom de Theia prové de la mitologia grega, ja que Theia o Teia era la titànica mare de la deessa lunar Selene.

Des de llavors, el nostre planeta ha estat girant amb una lleugera inclinació (que no és fixa, ja que "pedra" en cicles), donant-nos les nostres estacions variables durant tot l'any.

Com la inclinació de la Terra influeix en les nostres estacions

Quan el nostre planeta orbita el Sol, sempre s'inclina en la mateixa direcció. A causa de la seva inclinació, els diferents hemisferis reben diferents quantitats de llum solar en diferents moments de l'any.

Al desembre, la Terra és tècnicament més propera al Sol que al juny o juliol. No obstant això, com que l'hemisferi nord està inclinat lluny del Sol durant el desembre, aquesta part del planeta experimenta l'hivern durant aquest temps.

Clima estacional de la Terra

Els gràfics visualitzen l'òrbita de la Terra durant tot l'any, mostrant quan cada hemisferi rep la llum solar més directa (i, per tant, experimenta l'estiu).

L'impacte del canvi climàtic

Perque la Terra te estacions i el canvi climàticMentre que les nostres estacions sempre han variat, val la pena assenyalar que el canvi climàtic ha afectat les nostres estacions, i ha canviat la quantitat de gel àrtic que perdem cada estiu.

En el passat, milions de milles de gel van romandre congelats durant els mesos d'estiu. En la dècada de 1980, hi havia 9,8 milions de kilòmetres quadrades de gel al juliol, aproximadament de la mateixa mida que Austràlia.

Al llarg dels anys, la coberta de gel de l'Àrtic ha disminuït de manera constant. El juliol de 2020, la coberta de gel era de només 7,3 milions de kilòmetres quadrades, un milió menys que la quantitat fa quatre dècades.

Alguns científics prediuen que podríem perdre el gel de la mar d'estiu per complet en 2035, la qual cosa tindria un impacte devastador en la vida salvatge de l'Àrtic i els pobles indígenes que viuen allí.

Imatge-portada: Nasa-rTZW4f02zY8-unsplash
Fonts i Imatges: SSEC/VisualCapitalist/Xtec/wikipedia