Es pot invertir?.......

  • Opcions suggeribles

  • Temps adequats o inadequats

  • Els riscos de pèrdues

  • Mercats financers

  • O simplement sobrevivim

Hem arribat a desembre i Cap d'Any, període on especialment pensem en el futur, tal vegada en com sobreviure econòmicament o tal vegada en com invertir utilitats o beneficis, o fins i tot els ingressos extraordinaris de sortejos o loteria. Per això des de Capital2020, creiem oportú reproduir un document que en qualsevol cas ens pot ser d'interès..……

El present document recull les opinions generals de Fisher Investments España i Fisher Investments Europe, i no han de considerar-se com a assessorament personalitzat en matèria d'inversions o fiscal, ni com un reflex de la rendibilitat dels seus clients. No existeix cap garantia que continuïn sostenint aquestes opinions, que poden canviar en qualsevol moment en funció de nova informació, noves anàlisis o consideracions.

La informació aquí continguda no pretén ser una recomanació o pronòstic de les condicions del mercat. En el seu lloc, té per objecte esclarir els aspectes tractats. Els mercats actuals i futurs poden diferir àmpliament dels que es descriuen en aquest document. Així mateix, no es garanteix l'exactitud de cap de les hipòtesis emprades en els exemples continguts en aquest document.

Invertir en els mercats financers implica un risc de pèrdua, i no hi ha garanties que tot o part del capital invertit sigui reemborsat. La rendibilitat passada no garanteix ni indica els resultats futurs de manera fiable. El valor de les inversions i els ingressos procedents d'elles estan sotmesos a la fluctuació dels mercats financers mundials i dels tipus de canvi internacionals.

No totes les previsions passades, ni les previsions futures, tenen per què ser tan exactes com unes altres. No es pot garantir que els rendiments d'inversió d'una estratègia o assignació en particular superaran els rendiments d'una altra estratègia o assignació.

El document adjunt ha estat aprovat i està sent distribuït per Fisher Investments España i Fisher Investments Europe: PDF-AQUÍ-

Font: FisherInvestments
Imatge-portada: Mathieu-Stern-1zO4O3Z0UJA-unsplash