Un país amb més de 8 milions d’habitants....

 • 4.065.088 dones i 3.940.696 homes 

 • Part del Continent Europeu 

 • Una esperança de vida fins als 83,6 anys 

 • Canvis demogràfics 

 • Rànquing de 26 països europeus sota 7 milions

La població de Catalunya ha assolit els 8 milions d’habitants, amb una xifra estimada de 8.005.784 habitants a 1 de novembre de 2023, segons l’avanç de les Estimacions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L'augment de l'esperança de vida i els moviments migratoris són les principals causes de l'augment de la població.

Dels 8 milions d’habitants, 4.065.088 són dones i 3.940.696 són homes. Per residència es distribueixen de la següent manera en el territori català:

 • 73% a la demarcació de Barcelona
 • 11% a les comarques de Tarragona
 • 10% a la demarcació de Girona
 • 6% a les Terres de Lleida

A Catalunya som mes 8 milions

L’esperança de vida augmenta fins als 83,6 anys

Des de l’any 2018 el creixement natural és negatiu, és a dir cada any hi ha menys naixements que defuncions i es preveu que aquesta tendència continuï durant els decennis vinents.

La població de Catalunya ha transitat dels 6 als 8 milions, entre els anys 1987 i 2023. Durant aquest temps, destaca el fet que la població ha evolucionat cap a un major envelliment, gràcies al creixement de l’esperança de vida, que és el principal resultat positiu de l’evolució demogràfica de les darreres dècades.

El 1987 l’esperança de vida era de 77,2 anys i actualment és de 83,6 anys. A més, s’ha passat de l’1,1% de població estrangera el 1987 al 16,3% actual.

A Catalunya som mes 8 milions - estadística

En aquest període, la demografia ha canviat en diversos aspectes

 • La proporció de població major de 65 anys ha augmentat del 12,6% al 19,3%
 • La proporció de població menor de 16 anys ha disminuït del 22,8% al 15,3%
 • La població nascuda a la resta d'Espanya ha disminuït del 32,3% al 15,2%
 • La població de nacionalitat estrangera ha augmentat de l'1,1% al 16,3%
 • La taxa d'ocupació de les dones ha augmentat del 26,5% al 50,9%
 • L'edat mitjana de les dones en tenir el primer fill ha passat de 26,3 a 31,6 anys
 • L'esperança de vida ha augmentat de 77,2 a 83,6 anys

Les Estimacions proporcionen informació de la població a 1 de gener i 1 de juliol de cada any. Juntament amb l'avanç de la població a 1 de novembre de 2023, també es difonen dades provisionals de la població estimada a 1 de juliol de 2023 per sexe, edat i províncies.

Catalunya: Més de 8 milions d’habitants

En el continent europeu hi ha 26 països per sota dels 7 milions d'habitants, quina llista-rànquing mundial i nombre d'habitants detallem a continuació:

A Catalunya som mes 8 milions

Imatge-portada: La Rambla de Barcelona /Yoav-aziz-nyP6qTXuFRY-unsplash
Imatge-interior: Maremagnum Bcn / Boris-hadjur-7iZFpFVh-Gs-unsplash
Font i gràfics: Institut d’Estadística de Catalunya /Dades mundials – Redacció Capital2020