El moment és ara.......

  • Cinc energies renovables per a un futur 

  • Els governs parlen molt

  • La COP27 sense resultats tangibles

  • El canvi climàtic l'estem vivint cada dia

  • El món, terra, aigua i aire és maltractat

Hem vist com ha finalitzat la reunió COP27, a Sharm el-Sheik, Egipte, sense avanços, , i també com la gran majoria de països i els seus governs en parlen molt, però poc van fer ahir, ni fan avui o preveuen a curt termini respecte a les emissions, les energies tradicionals i les soluciones vinculades al canvi climàtic.

Recordem que la COP27, és el nom amb el qual es coneix la 27a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que s'ha realitzat del 6 al 18 de novembre i algunes extensions, baix en lema “Junts per a la implementació” i amb la vista posada a renovar i estendre els acords aconseguits en els acords de París.

Per al contrari des de societat veiem i vivint constantment la fragilitat de les energies tradicionals i la implicació en aquest canvi i transformació que viu aquest maltractat món, des de, la desfeta de glaceres, la pujada del nivell del mar, grans tempestes, huracans, lliscaments, inundacions, sequera, escombraries en oceans i rius, terratrèmols, la desaparició de selves i boscos, extinció d'espècies, malalties i un llarg etc.....

Malgrat el creixement recent de les renovables, els combustibles fòssils encara dominen el mix energètic mundial.

La majoria de països es troben en les primeres etapes de la transició energètica i només un grapat obtenen porcions importants de la seva electricitat de fonts netes. Tanmateix, la dècada en curs podria veure un creixement encara més gran que els darrers anys de rècord.

L' International Energy Agency (IEA) preveu que, per al 2026, la capacitat mundial d'electricitat renovable creixerà un 60% des dels nivells del 2020 fins a més de 4.800 gigawatts, igual a la producció d'energia actual dels combustibles fòssils i la nuclear combinada. Per tant, independentment del moment en què les renovables prendran el relleu, està clar que l'economia energètica global continuarà canviant.

És per tots aquests motius, que avui ens volem centrar en els cinc principals tipus d'energia renovable que tenim per afrontar la situació i reduir l'impacta que vivim o viurem. 

L'era de les energies renovables

La conscienciació sobre el canvi climàtic està configurant el futur de l'economia global de diverses maneres.

Els consumidors estan prenent consciència de les seves petjades de carboni.

La generació i el consum d'energia a partir de combustibles fòssils és un dels principals contribuents a les emissions.

Les tecnologies d'energies renovables aprofiten la potència del sol, el vent i la calor del nucli de la Terra, i després la transformen en formes d'energia utilitzables com la calor, l'electricitat i el combustible.

Per tant, les fonts d'energia renovable mai han estat més importants que en l'actualitat.

La generació i el cost

Els tipus més importants d'energies renovables, junt amb el percentatge de generació i costos estimats de dades 2021.

En conjunt, les cinc fonts principals es van combinar per aproximadament el 28% de la generació d'electricitat mundial el 2021, i l'eòlica i la solar van trencar col·lectivament la barrera del 10% de participació per primera vegada.

Temps Energies Renovables

El cost anivellat de l'energia (LCOE) mesura els costos de vida útil d'una nova planta a escala de serveis públics dividit per la generació total d'electricitat. El LCOE de l'energia solar i eòlica és gairebé una cinquena part del carbó (167 dòlars/MWh), el que significa que les noves plantes solars i eòliques són ara molt més barates de construir i operar que les noves centrals de carbó en un horitzó temporal més llarg.

Tenint això en compte, aquí teniu una visió més detallada dels cinc tipus d'energies renovables i de com funcionen.......

Energia hidràulica - Temps Energies Renovables

Energia hidràulica – 15,30%

De manera similar a les turbines eòliques, les centrals hidroelèctriques canalitzen l'energia cinètica de l'aigua que flueix a l'electricitat mitjançant un generador de turbina.

Les centrals hidràuliques solen situar-se a prop de masses d'aigua i utilitzen estructures de derivació com les preses per canviar el flux d'aigua. La generació d'energia depèn del volum i del canvi d'elevació o capçalera de l'aigua corrent.

Majors volums d'aigua i majors capçals produeixen més energia i electricitat, i viceversa.

El Vent - Temps Energies Renovables

Pel Vent – 6,60%

Els aerogeneradors utilitzen grans pales de rotor, muntades a grans altures tant a la terra com al mar, per capturar l'energia cinètica creada pel vent.

Quan el vent flueix a través de la pala, la pressió de l'aire d'un costat de la pala disminueix, tirant-la cap avall amb una força descrita com la sustentació. La diferència de pressió de l'aire entre els dos costats fa que les pales giren, fent girar el rotor.

El rotor està connectat a un generador de turbina, que gira per convertir l'energia cinètica del vent en electricitat.

Sol o Fotovoltaica - Temps Energies Renovables

La Solar o Fotovoltaica – 3,70%

Les tecnologies solars capturen la llum o la radiació electromagnètica del sol i la converteixen en electricitat.

Les cèl·lules solars fotovoltaiques (PV) contenen una hòstia semiconductora, positiva per un costat i negativa per l'altra, formant un camp elèctric. Quan la llum arriba a la cèl·lula, el semiconductor absorbeix la llum solar i transfereix l'energia en forma d'electrons. Aquests electrons són capturats pel camp elèctric en forma de corrent elèctric.

La capacitat d'un sistema solar per generar electricitat depèn del material semiconductor, juntament amb les condicions ambientals com la calor, la brutícia i l'ombra.

Bioenergia o Biomassa - Temps Energies Renovables

Bioenergia o Biomassa - 2,30% 

És probable que els humans hagin utilitzat l'energia de la biomassa o la bioenergia per a la calor des que els nostres avantpassats van aprendre a fer foc.

La biomassa (material orgànic com la fusta, les fulles seques i els residus agrícoles) normalment es crema, però es considera renovable perquè es pot tornar a créixer o reposar. La crema de biomassa en una caldera produeix vapor d'alta pressió, que fa girar un generador de turbina per produir electricitat.

La biomassa també es converteix en combustibles líquids o gasosos per al transport. No obstant això, les emissions de la biomassa varien amb el material cremat i sovint són més elevades que altres fonts netes.

Geotèrmica - Temps Energies Renovables

Força Geotèrmica – 1%

L'energia geotèrmica s'origina directament del nucli de la Terra: la calor del nucli bull els dipòsits subterranis d'aigua, coneguts com a recursos geotèrmics.

Les plantes geotèrmiques solen utilitzar pous per bombar aigua calenta dels recursos geotèrmics i convertir-la en vapor per a un generador de turbina. L'aigua i el vapor extrets es poden reinjectar, convertint-lo en una font d'energia renovable.

Imatge-portada: Gael-gaborel-orbisterrae-G_MCcG2YqPQ
Imatges-interior: Karsten-Wurth-0w-uTa0Xz7w/Marc-Szeglat-8RmaJjapOEE/Aleksei-Zaitcev-EHERXo3WoHA-unsplash
Font: International Energy Agency-AIE/VisualCapitalist/OECD