Al Dic de Llevant.......

  • El Parc Subaquàtic de Tarragona 

  • És l'entrada a un món submarí 

  • Per aprendre busseig 

  • Conèixer el fons del mar 

  • Les espècies i els hàbitats

La Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona (S.E.S) té més de 60 anys realitzant exploracions submarines i l'ensenyament de busseig amb escafandre autònom, entitat impulsora de l'únic Parc Subaquàtic d'aquest tipus del país.

A conseqüència del progressiu deteriorament de les condicions biològiques del litoral tarragoní a causa de múltiples factors, la riquesa dels nostres fons es va veure seriosament amenaçada. En aquest context va néixer la idea de crear un espai de protecció i regeneració de la fauna de la nostra costa.

El Parc Subaquàtic va agafar forma l’any 1995 després d’un intens procés d’estudi i col·laboració entre l’Autoritat Portuària de Tarragona i la Societat d’Exploracions Submarines de Tarragona. Fruit d’aquest treball conjunt es va delimitar un espai lliure de pesca i obert a la comunitat esportiva i científica.

El pal de paller va ser la ubicació del mercant Dragonera, que amb els seus 60 metres d’eslora ha estat la peça fonamental en la regeneració biològica d’una zona que ara compta amb més de 150 espècies d’éssers vius que van recolonitzant l’escullera i retornant-li una riquesa incomparable a la costa catalana, amb una massa biològica únicament superada per la reserva de les illes Medes.

El treball de regeneració es va incrementant amb l’enfonsament d’altres embarcacions i biòtops que generen una vida que augmenta el valor biològic i econòmic de la costa tarragonina.

L’Exploració submarina

La Societat d’Exploracions Submarines de Tarragona (S.E.S) es va fundar el 8 de juliol de 1955 com una branca del Cine Club Cultural de Tarragona. Des d’aleshores ha estat un dels clubs pioners en l’ensenyament de busseig amb escafandre autònom, fent el primer curs conjuntament amb el club ERE de Barcelona el 15 de setembre de 1955, activitat que s’ha continuat fent sense interrupcions fins a l’actualitat.

La societat gestiona l’únic parc submarí d’aquest tipus a Espanya. Una zona destinada a l’enfonsament d’embarcacions amb un gran Vaixell de Càrrega i algunes estructures concebudes per actuar com a biòtop amb més de 250 espècies catalogades. Tot això guiat i senyalitzat per fons i des de terra.

“És una bona oportunitat per a qui vulgui submergir-se
i conèixer el nostre fons marí” 

 Font i Imatges: SES-Tarragona/Parc subaquàtic