El projecte pilot......

  • 45 exemplars inicials 

  • Reintroducció d'esturions 

  • Al riu Ebre 

  • Des de desembre 2023

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) té com a objectiu principal el desenvolupament integral de les comarques de l'Ebre, per la qual cosa totes les funcions de l'Institut "han d'anar encaminades a aconseguir l'impuls i la realització d'iniciatives i de programes d'actuació que contribueixin a aquest desenvolupament.

Un dels projectes "MigratoEbre" es per recuperar les espècies de peixos migratoris i millorar la connectivitat ecològica al tram final de l'Ebre. Com a part d'ell aquest mes de desembre arribaran de França 45 exemplars d'esturions juvenils que tindran un curt període d'adaptació, fins al seu lliurament a les aigües de l'Ebre, per tant, de recuperar l'esturió europeu (acipenser sturio) al riu, i també millorar les poblacions existents d'anguila, llamprea i saboga. En concret, es pretén augmentar la disponibilitat d'hàbitats de fresa i la distribució en l'àrea de l'esturió, la saboga i la llamprea i incrementar el creixement de l'anguila.

Els esturions del riu Ebre

Aquesta iniciativa va començar fa prop de deu anys, amb la finalitat d'incentivar la recuperació d'espècies de peixos migradors que han anat desapareixent a l'Ebre pels obstacles - assuts, embassaments, preses - que els impedeixen viatjar riu amunt en l'època de reproducció.

Paral·lelament, aquests pròxims dies es posarà en marxa la construcció d'una rampa per als peixos que tindrà 236 metres de longitud, una amplada útil de 8 metres i una pendent de 2,7%, com a part de l'assut de Xerta i Tivenys. Serà la més gran que hi haurà a Catalunya.

Els esturions del riu Ebre

Font i Imatges: IDECE