Emprenedors i projectes....

  • Per fomentar el relleu rural 

  • Frenar el despoblament 

  • Crear treball i economia 

  • Amb ajuts econòmics fins a 35.000 € 

  • L'eina és el Tiquet Rural

  • Convocatòria Oficial Ajuts

Es posa en marxa el “Tiquet Rural”, una eina per fomentar el relleu rural i frenar el despoblament. És un ajut econòmic per a la creació i/o relleu de microempreses no agràries situades als territoris LEADER de Catalunya. Els 11 Grups d’Acció Local LEADER seran els encarregats del desplegament i la gestió d’aquests ajuts.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat la primera convocatòria del “Tiquet Rural”. Uns ajuts destinats a fomentar el relleu rural mitjançant un recolzament econòmic que pot arribar als 35.000 € per projecte, amb l’objectiu de fomentar la creació de noves microempreses als territoris rurals, així com el traspàs de negocis ja en funcionament. Els 11 Grups d’Acció Local Leader seran els encarregats de gestionar aquests ajuts a cada un dels seus territoris. La convocatòria estarà oberta fins al pròxim 27 de maig.

Tiquet Rural, eina per fomentar rl relleu rural

El “Tiquet Rural” és un nou ajut impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destinat a la creació i/o adquisició de microempreses en traspàs dedicades a una activitat econòmica no agrària. Amb aquesta nova eina es busca fomentar la creació de nous projectes al món rural i incentivar el relleu en aquelles empreses que es troben en una situació de traspàs.

Tiquet Rural una eina per fomentar el relleu rural i projectes

Hi poden accedir totes aquelles persones interessades en crear una nova microempresa o bé que n’adquireixin una en traspàs; així com també persones jurídiques i cooperatives no agràries interessades en impulsar un nou negoci o agafar el relleu d’una empresa ja en funcionament. Els sol·licitants d’aquest ajut es comprometen a mantenir l’activitat empresarial durant un mínim de cinc anys, a comptar des del pagament de l’ajut.

El “Tiquet Rural” consisteix en un import a tant alçat determinat per cobrir les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit a una empresa per a la seva posada en funcionament o traspàs d’activitat. Un recolzament econòmic que pot arribar als 35.000 € i que no està vinculat a la realització de cap inversió.

La gestió del “Tiquet Rural” es realitzarà mitjançant els 11 Grups d’Acció Local LEADER del territori, encarregats del desplegament d’aquesta nova eina; i es podrà sol·licitar en tots aquells pobles que estan dins la zona Leader 2014-2022, arribant així a més de 500 municipis i al 70 % del territori català.

El “Tiquet Rural” és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la creació d’empreses, però compatible amb les convocatòries d’ajuts LEADER vinculades a projectes d’inversió.

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01).

Tiquet Rural  yna eina per fomentar el relleu rural i emprenedor

L’Agenda Rural de Catalunya

Amb el “Tiquet Rural” es crea un nou servei de suport als i les emprenedores dels territoris rurals més enllà dels ja existents al sector primari. Un nou recurs impulsat pel Departament d’Acció Climàtica que dona resposta a una de les demandes més importants de l’Agenda Rural de Catalunya, document que situa al centre del debat territorial i del desenvolupament sostenible a Catalunya i a Europa la importància social, cultural, mediambiental i econòmica que tenen els territoris rurals. En el marc de l’Agenda Rural de Catalunya, la lluita contra el despoblament rural, l’arrelament de les persones que viuen en aquestes zones i l’atracció de nou talent que dinamitzi el teixit empresarial d’aquests territoris i en garanteixi el relleu generacional són aspectes que apareixen com a imprescindibles per al desenvolupament present i futur d’aquests territoris.

El “Tiquet Rural” respon a l’Agenda Rural fomentant la creació de nous projectes al món rural i incentivant el relleu en aquelles empreses que es troben en una situació de traspàs. És un nou dispositiu de relleu rural que facilita la creació i consolidació de noves empreses a les zones rurals del país i que fa tangible una de les accions definides al repte 6 de l’Agenda Rural de Catalunya -Innovació dinamització econòmica i social. Concretament, dona resposta l’acció núm. 789: Oferir subvencions i avantatges fiscals a noves empreses i emprenedors del món rural. Obrir els ajuts a tots els sectors, no només els vinculats al sector primari. Alhora, el “Tiquet Rural” és el resultat de la feina que s’està desenvolupant en el marc de l’Agenda Rural i l’espai de concertació territorial per la seva implementació, que pretén adaptar la normativa, la legislació, la fiscalitat i la realitat administrativa a les necessitats de cada territori, l’anomenat Rural Proofing.

Tiquet Rural  yna eina per fomentar el relleu rural i emprenedor

Antecedents

Aquests ajuts repliquen, a la vegada que adapten al territori català, el projecte “Ticket Rural” impulsat per la Red Asturiana de Desarrollo Rural-READER. Una iniciativa que està en funcionament des de l’any 2016 i que ha tingut una gran acollida i repercussió al territori rural asturià.

Tiquet Rural una eina per fomentar el relleu rural i nous projectes

Imatge-portada: Figuerola-dorcau-Isona
Imatges interiors: (1)Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya/ (2) Austin-distel-M20JaYyW1KI /(3) Lumin-osity-pTj-UbK9Va0-unsplash
Font i gràfics: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya-ARCA.