La promoció turística……

  • Estratègia consensuada d’entitats 

  • Sector públic i privat 

  • Pressupost 

  • Actuacions sectorials dins i fora del país 

  • Transformació continuada 

  • Motor socioeconòmic

El Pla Conjunt de promoció de l’impost turístic de la Costa Daurada està desenvolupat per la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) de forma consensuada amb els Patronats de Turisme de Cambrils, Salou i Vila-seca, la Pineda, la Diputació de Tarragona, l’Agència Catalana de Turisme (ACT), així com les associacions empresarials turístiques i englobades dins de la FEHT, la qual cosa representa una col·laboració única a Catalunya.

El pla de promoció de l’impost turístic crea sinergies entre els àmbits públic i privat, amb clara voluntat integradora, i optimitza els recursos tècnics i econòmics per assolir objectius de promoció de la zona i dels establiments turístics.

Aquest pla iniciat l’any 2014, anualment preveu tota una sèrie d’accions a Espanya i Europa. Amb un pressupost de 900.000 euros, el pla inclou accions dirigides al públic professional (agències de viatge i touroperadors).

Costa Daurada i la promoció turística internacional

L’Objectiu

El Pla Conjunt de Promoció té com a objectiu, en primer lloc, aplicar els recursos obtinguts provinents de l’impost a les pernoctacions en establiments reglats per impulsar la comercialització i promoció dels productes i els serveis turístics del territori, aplicant noves i diferents eines de promoció que s’allunyin de les tradicionals i que generin un seguit d’impactes al voltant de la idea de destinacions turístiques. I, en segon lloc, dinamitzar i reforçar el coneixement de la destinació.

“Liderar la transformació contínua del sector turístic
per continuar sent el motor socioeconòmic a la província de Tarragona”

Costa Daurada i la promoció turística

Imatge-portada: Jasmyn-jacobs-UE6IPqUZSak-unsplash
Font e Imatges: Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT)