Per a les Autoritats Locals…..

  • Desenvolupament del Turisme Rural

  • Guia de Recomanacions

  • Models de turisme sostenible, inclusiu i intel·ligent

  • L'eina es diu “STAR”

  • Per a entorns NO urbans

  • Amb baixa densitat demogràfica

L'ONU Turisme, presenta “STAR”, l'eina que està a la disposició de tots els destins rurals dels Estats membres. S'ofereix i empodera a les autoritats locals, que els permet autoavaluar les seves polítiques i mesures, proporcionant idees viables per a fomentar el desenvolupament del turisme, quantificar-lo i obtenir una guia de recomanacions adaptades a les seves necessitats perquè posin en pràctica en els seus destins un model de turisme sostenible, inclusiu i intel·ligent.

Però…..Què és el Turisme Rural?

ONU Turisme entén el turisme rural com “una mena d'activitat turística en el qual l'experiència del visitant està relacionada amb un ampli espectre de productes vinculats en general amb les activitats de naturalesa, l'agricultura, les formes de vida i les cultures rurals, la pesca amb canya i la visita a llocs d'interès”.

Les activitats de turisme rural es desenvolupen en entorns no urbans (rurals) amb les següents característiques::

• Baixa densitat demogràfica,
• Paisatges i ordenació territorial on prevalen l'agricultura i la silvicultura, i
• Estructures socials i formes de vida tradicionals.

El turisme rural, igual que el turisme de muntanya, té un gran potencial per a estimular el creixement de l'economia local i el canvi social, per la seva complementarietat amb altres activitats econòmiques, la seva contribució al PIB i la creació d'ocupació i la seva capacitat de promoure la dispersió de la demanda en el temps (lluita contra l'estacionalitat) i al llarg del territori.

Zurab Pololikashvili, Secretari General d'ONU Turisme, afirma: “L'Eina d'Autoavaluació d'ONU Turisme constitueix un punt d'inflexió per als destins rurals. Empodera a les autoritats locals amb una eina que els permet autoavaluar les seves polítiques i mesures, proporcionant idees viables que fomenten el desenvolupament del turisme sostenible i contribuint al creixement global de les comunitats rurals.””

STAR està a la disposició de tots els destins rurals

L'Eina està a la disposició de tots els destins rurals i especialment a les autoritats locals. Les seves característiques principals són les següents:

• Autoavaluació: Els destins rurals poden autoavaluar les seves polítiques i iniciatives mitjançant una sèrie d'indicadors que abasten cinc àmbits: la governança del turisme; la sostenibilitat econòmica, social i cultural; la sostenibilitat mediambiental; el desenvolupament turístic; i les infraestructures. Gràcies a aquesta eina d'autoavaluació, els interessats poden centrar-se en la planificació estratègica, la comercialització i promoció, la formació i educació, la formulació de polítiques, la diversificació de productes i serveis, les infraestructures, la preservació mediambiental i cultural, la col·laboració amb els agents locals, l'accés al finançament, les dades o la quantificació de resultats, entre altres aspectes.

• Recomanacions adaptades a les necessitats: L'Eina ofereix una guia de recomanacions ajustades als usuaris amb recomanacions concordes a les normes d'ONU Turisme, tenint en compte les característiques úniques dels destins rurals.

• Excel·lència comparativa: L'Eina facilita, donant suport a les autoritats locals en la comparació de polítiques i pràctiques, l'avaluació dels destins en els seus diversos components.

• Dades i idees: L'Eina digital possibilita, facilitant un patrimoni de dades als Estats membres, l'anàlisi en profunditat dels destins que realitzen l'avaluació. Posa de manifest els punts forts i febles dels governs locals en relació amb les polítiques, estratègies i intervencions en matèria de turisme, preparant el terreny perquè les autoritats locals, regionals i nacionals introdueixin millores en les zones rurals.

STAR forma part del treball de Turisme per al Desenvolupament Rural d'ONU Turisme. En aquest Programa el turisme es concep com un motor del desenvolupament i el benestar rurals, valorant i salvaguardant els pobles rurals, els paisatges, els sistemes de coneixements i la diversitat cultural. Està d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant el foment d'enfocaments innovadors i transformadors per al desenvolupament del turisme en els destins rurals.
Informació per a autoritats públiques locals en destinacions turístiques en zones rurals
-ENLLAÇ AQUÍ-

Nova eina per Autoritats locals Destins Rurals
Imatge-portada: Don-Esteban-ElZtLrVAJVM-unsplash
Imatges-interiors: Mic-allphoto-bangkok-rvruDYJm2KU-unsplash/ValldeRibesiMontgrony-1/ Besalú/Peratallada
Fonts i Imatges: ONU Turismo/UNTWO/StarUntourism/RipollesTurisme/GironaTurisme