L’agressió a infants i adolescents….

  • Des de la violència i el maltractament intencionats

  • Tenen els noms “Bullying” i “Ciberbullying”

  • Els tipus més identificats

  • Una preocupació social, educativa i familiar

El bullying i el ciberbullying són dos tipus de violència i maltractament en les relacions d’infants i d’adolescents que es caracteritzen per ser intencionats i recurrents i que deixen a la víctima indefensa davant un agressor que té més poder físic, psicològic o social.

En molts casos es fa difícil la seva detecció a causa del silenci de les víctimes.

Les xarxes socials han fet créixer aquestes violències que prenen formes diverses a Internet, però afortunadament cada vegada són més els moviments i les entitats que treballen per a prevenir i minimitzar les conseqüències físiques i emocionals que poden experimentar les víctimes però també els assetjadors.

Accions i bones pràctiques

Davant a la situació que viu la nostra societat actual, professionals de diferents àmbits com psicòlegs, pedagogs, educadors socials, advocats, experts en autoprotecció, professors d'art dramàtic, experts en ciberassetjament i pares i mares de víctimes d'assetjament escolar, estan compromesos amb la prevenció de l'assetjament escolar, agrupats com a fundadors i impulsadors del "Pla Nacional contra l'Assetjament Escolar".

També diverses entitats públiques i privades, estan promovent les bones pràctiques per a la prevenció, la detecció i l'actuació de l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals, així com altres violències presents a la infància i l'adolescència. L'aposta per superar el bullying es basa en el codi de bones pràctiques, un conjunt de criteris i indicadors verificables consensuats per totes aquestes organitzacions.

Tant el compromís, com aquests indicadors són clau per complir els requeriments validats pels principals agents i abordar integralment aquest tipus de creixent maltractament.

Bullying i Ciberbullying infantil i juvenil

Entrem a definicions i tipus més comuns

Què és el bullying?
El bullying es refereix al mal físic o psicològic que sofreix un nen o jove de manera intencionada i repetitiva per part d'un agressor o d'un grup d'agressors, empre-ant el seu poder, sigui físic, psicològic o social, per a exercir un control sobre la víctima o generar-li una sèrie de conductes i sentiments perjudicials que afecten el seu benestar.

Segons la UNESCO en el seu informe en castellà “Más allá de los números: Poner fin a la violencia y el acoso en el ámbito escolar” que podeu baixar -AQUÍ - PDF de 71 pàgines-, 1 de cada 3 estudiants ha estat assetjat pels seus companys a l'escola durant un o més dies en un mes. Així mateix, l'organisme adverteix que “tant la salut mental i física, com el benestar dels nens, es veuen afectats negativament per l'assetjament escolar“.

Quins són els tipus més comuns ?
L'informe de la UNESCO constata que els tipus de bullying més freqüents són l'assetjament físic i sexual, però en general, podem parlar de 6 tipus d'assetjament, dels quals la gran majoria es donen en el context socioeducatiu.

1. Bullying físic
És un dels tipus de més comuns. El bullying físic directe engloba cops, empentes, puntades i tota classe d'agressions físiques contra un nen, un adolescent o un col·lectiu d'ells.

També s'inclou l'assetjament físic indirecte, que es refereix al robatori o malintencionat per a sostreure les pertinences de la persona que sofreix l'assetjament.

2. Cyberbullying
O bullying cibernètic és l'assetjament que té lloc a través d'Internet, ja sigui per xarxes socials, correu electrònic, fòrums i altres espais de la xarxa.

En la majoria de casos, aquest tipus d'assetjament es basa en la publicació de fotos, converses, amenaces i difusió d'informacions sobre la víctima, sense el seu consentiment. L'assetjador cibernètic empra el mitjà digital per a danyar a la víctima amb aquesta mena d'accions.

Bullying i Ciberbullying infantil i juvenil

3. Bullying psicològic
En el context d'assetjament escolar, el bullying psicològic o assetjament moral es basa en conductes que atempten contra la dignitat i la integritat del nen o adolescent, la qual cosa li suposa un marcat desequilibri psicològic que pot implicar sentiments d'inferioritat, baixa autoestima, ansietat, depressió, que en alguns casos pot induir al suïcidi.

Aquest tipus de maltractament pot donar-se per mitjà de paraules, difamacions i mentides sobre la víctima. En aquest cas també s'inclouen les amenaces, la manipulació, el xantatge emocional, la intimidació o la persecució.

4. Bullying verbal
Es manifesta per la divulgació de rumors, burles, insults, sobrenoms i altres accions similars que busquen danyar a la víctima.

Aquest és un dels tipus d'assetjament escolar més comuns en l'adolescència.

5. Bullying sexual
Es refereix a l'assetjament que pot incloure tocaments o acostaments no desitjats, actes de violència física, així com xiulades o altres gestos de naturalesa sexual inadequats. Igualment, s'inclouen aquí els comentaris relacionats amb l'aspecte físic o vida íntima de la víctima.

També és assetjament sexual el bullying homòfob, que és el maltractament a una persona per la seva orientació sexual, sigui real o per la percepció sobre aquesta.

6. Bullying social
Significa aïllar a la víctima, i humiliar-la en públic per a reforçar aquest rebuig. Aquesta exclusió pot donar-se per qüestions socioeconòmiques i/o culturals, discapacitats físiques o mentals, entre altres circumstàncies que s'assenyalen de manera negativa.

Una preocupació per tots....

Recordem que les estadístiques de Gencat-Salut estableixen que l’any 2021 les persones menors i fins als divuit anys van fer un total de 1.658 episodis de conducta suïcida, un 135,2% superior respecte l’any anterior. Dels 1.658 episodis, 1.397 (84,3%) van ser realitzats per noies i 261 (15,7%) per nois.

En aquest context el “Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil” en salut mental és una alternativa assistencial d’àmbit comunitari a tenir molt en compte des de l'àmbit familiar i educatiu. La prevenció y la detecció de qualsevol classe de bullying han de traduir-se en una reducció important dels episodis que poden portar a un pensament o acció de posar fi a la vida.

Prevenir és tan important com detectar i intervenir en situacions de bullying !!!

Imatge-Portada
Imatges-Interiors:
Fonts: Unesco/FormaInfancia/Salut-Gencat/Dixit
Llibre-Informe UNESCO: Llicencia CC BY-SA 3.0 IGO [11089]